Din kurv:

Kurven er tom
0varevarer
-0-
Gå til kurv
Opdaterer
Totalpris 0
Opdaterer
Gå til kurv

Boganmeldelser på Rubrics

0801_2.png

Ny boganmeldelse i Folkeskolen:

"Hans Henrik Knoop skriver forordet til denne bog, og det er et forord, der skaber store forventninger til læsningen. Her bruges sportsmetaforer fra fodboldverdenen om at sætte mål og om det værdifulde i at score mål, at nå sine mål. Mål er værdifulde, men i pædagogikkens verden, skriver Knoop, er det at arbejde med læringsmål kontroversielt for mange undervisere.

Det er et problem, for mål er gode, når de vælges aktivt til, når de er konkrete, og når de er fremtidsdrømme. Sådan er det for børn, når de spiller fodbold, og sådan bør det være for de samme børn, når de er elever i skolen. Mål skal være meningsfulde, og de skal vælges aktivt til af eleverne.

Er rubrics - en matrice, som viser læringsmål og evalueringskriterier - svaret? Det er det, læsningen af bogen kan give svar på. Det er en interessant bog både for den nysgerrige læser, der blot vil vide mere om, hvad rubrics er, og for den læser, der har besluttet sig for at arbejde med rubrics selv eller med sit team. Her er der grundige anvisninger og redegørelser for systematikken bag rubrics, for eksempel antagelsen om, at al undervisning og læring hviler på taksonomiske niveauer, hvor der her arbejdes med Solo-taksonomien."

Læs mere hér ...

 

Lektørudtalelse:

"Målet med rubrics-metoden er at gøre læringsmål og evalueringskriterier synlige for eleverne samt at inddrage eleverne i udvælgelse og dannelse af mål. Metoden kan anvendes på alle klassetrin og i alle fag og har en struktur, som gør det let for både underviser og elever, at forstå de enkelte mål samt at se, hvordan man kan løfte det faglige niveau

Vurdering:
Det er en meget velstruktureret udgivelse og metode, som kan gøre det lettere for mange undervisere både at forberede selve undervisningen samt arbejdet med læringsmål og elevernes faglige og menneskelige dannelse. Metoden gør det samtidig let for elever at vurdere egen læring og se vejen videre frem."

 

Ny boganmeldelse på Bogvægten.dk:

"Rubrics indeholder mange, glimrende eksempler på opbygningen af en rubric inden for emner som dansk, naturfag, matematik, der er rubrics med vægt på klassens sociale funktion, og der er rubrics til forskellige klassetrin. De involverede elever har udtrykt tilfredshed med de beskrevne forløb og med, at de hele tiden har vidst, hvad de skulle lave. Lærerne har tilsvarende været glade for den læring der synligt har fundet sted.
Ved udformningen er det vigtigt, at målene er klare, og Gibson anbefaler, at rubricen også fremstår som æstetisk tiltrækkende, når den hænges op i klassen. Rubricen skal rumme udfordringer til både de svageste og de dygtigste elever, og de skal omfatte såvel færdighedsmål som forståelsesmål. I arbejdet med Rubrics lægges desuden vægt på samarbejde, ligesom feedback og evaluering er afgørende elementer.

Rubrics giver indtryk af at kunne bibringe eleverne en væsentlig motivation, men man kan overveje, om læreren har den nødvendige tid til rådighed til udarbejdelse af rubricen og til gennemførsel af forløbet, der i den foreliggende udgave inddeler klassen i fire grupper med hver sit behov for lærervejledning."

Læs mere hér ...

 

Bestil bogen hér ...