Gå til varekurven

Den Nationale Sundhedsprofil 2021

Sundhedsprofil

Med jævne mellemrum laver Sundhedsstyrelsen en "National Sundhedsprofil", der tager bestik af danskernes sundhedssituation lige nu. I 2021 identificerer rapporten, at de væsentligste faktorer for trivsel, sygdom og tidlig død er:

Rygning

Det kan konstateres, at der fortsat er mange, der ryger. Vi er stadig langt fra ambitionerne om en røgfri fremtid.

Alkohol

Danske unges forbrug og forbrugsmønster er stadig markant højere sammenlignet med unge i andre lande.

Mental sundhed

Den mentale sundhed bliver stadig dårligere. Det gælder især de yngre aldersgrupper.

Svær overvægt

Andelen af borgere med svær overvægt fortsætter med at stige.

Fysisk aktivitet

Andelen, der lever op til WHO´s minimumsgrænse for fysisk aktivitet, er lav.

Social ulighed

Der ses en systematisk skæv fordeling af risikofaktorer og trivsel. Der er en ophobning af risikofaktorer blandt borgere med kortere uddannelser og borgere uden for arbejdsmarkedet.

Det er en spændende og alsidig rapport, som sætter lys på et vigtigt område og tager bestik af, om det går fremad eller tilbage for folkesundheden.

Læs rapporten hér:

Kort udgave (20 sider)

Lang udgave (196 sider)