Gå til varekurven

Forsvar af Ph.D.

Louise Tidmand

Livsduelighed på Skoleskemaet – Hvad, hvorfor og hvordan?

Netop det har jeg været meget optaget af at besvare de sidste tre år i mit arbejde med min Ph.d. Vil du vide mere om, hvad livsduelighed er, hvorfor det er aktuelt at arbejde med i skolen og ikke mindst, hvordan man så kan gøre det? Så er du hermed inviteret til forsvar af min Ph.d.

fredag den 14. februar 2020 kl. 13-16 med efterfølgende reception.

Det foregår på DPU i Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 Kbh. NV i lokal D174.

Tilmeld dig hér: https://events.au.dk/phdforsvarlouisetidmand14februar eller læs QR-koden hér:

Resumé af Ph.D.:

Afhandlingen er baseret på et interventionsstudie med I0. klassers elever fra to danske
kommuner og tager udgangspunkt i den aktuelle problemstilling, at et stort antal 19-årige unge ikke
er i uddannelsesforløb, og at mange børn og unge på grund af mistrivsel henvises til psykiatrisk
behandling med store omkostninger for samfundet til følge. I den forbindelse undersøger Tidmand
begrebet Livsduelighed og spørger, hvordan positiv psykologi kan informere og kvalificere
pædagogisk praksis i arbejdet med livsduelighed for skolens ældste elever. Det drejer sig om et stort
kvalitativt studie med en række data fra litteraturstudier, implementering af styrkebaserede
interventioner, interviews samt sekundære data fra observationsstudier fra ni australske skoler i
Melbourne, Adelaide og Sydney i Australien. Konkluderende har projektet som et
interventionsstudie skabt positive muligheder med mange parametre i arbejdet med livsduelighed i
skolen ud fra en fælles pædagogisk og didaktisk ramme med afsæt i dannelse og uddannelse.
Endvidere har projektet kastet lys over begrænsninger og dilemmaer, som lærere har oplevet i
arbejdet med intervention. Et afsluttende perspektiverende afsnit foreslår et mixed methods
forskningsdesign, der kunne øge studiets udsigelseskraft samt styrke og organisatoriske forhold i
skolen, som kunne virke befordrende for implementeringen af interventionen.

Uddrag af Bedømmelsesudvalgets indstilling til forsvar:

Afhandlingen behandler et meget væsentligt emne på en selvstændig måde baseret på et omfattende kvalitativt datamateriale, som bl.a. behandles af et analyseværktøj på en klar og tydelig måde... Det har været Tidmands ambition at arbejde teori-og forskningsforankret og handlingsanvisende i pædagogisk praksis, og hun kommer hermed med et vigtigt bidrag i tilknytning til formativ undervisning i skolen.

Indstilling

På baggrund af udvalgets bedømmelse af afhandlingen indstiller et enstemmigt udvalg således Louise Tidmand til offentligt forsvar. Forsvaret skal finde sted den 14. februar 2020.

Du kan læse resume af afhandlingen på www.styrkeakademiet.dk og selve afhandlingen ligger til gennemsyn på DPU Emdrup.