Information: Den stigende mistrivsel blandt unge handler om følelsen af ikke at høre til

Helleraboll Small

Mistrivsel blandt børn og unge er et tema i de igangværende regeringsforhandlinger. Alt for ofte skydes skylden for mistrivslen på de unge selv, mener Helle Rabøl Hansen, der blandt andet ser mistrivsel som de unges modstand mod det bestående.

Læs artiklen på Information hér ...