Gå til varekurven

Berry Street Education Model - Dag 1/4

Berry Street Education Model - Dag 1/4
DKK 2.650,00 DKK 2.120,00 ekskl. moms
Tilføjer til kurven

Styrkeakademiet er stolte af et samarbejde med Berry Street School om et virtuelt kompetenceforløb i Berry Street Education Model.

Om Berry Street School

Berry Street School er placeret i Australien og er nok bedst kendt for deres program BSEM (Berry Street Education Model). Skolen arbejder med følelsesmæssigt skadede børn, som kommer fra hjem med f.eks. misbrug, alkohol- og stofmisbrug eller vanrøgt. Mange af deres elever er i pleje.

Lærere og pædagoger oplever dette på dagligt basis i deres læringsmiljø; unge, som oplever, at stress, følelsesmæssig forvirring som angst og depression, mangel på familiens opbakning eller en bestemt traumatisk begivenhed gør deres hverdag besværlig og nogle gange uoverkommelig.

Forståelsen af betydningen af traumet og den følelsesmæssige trivsel og behovene for helingen og den følelsesmæssige vækst til præstation kræver specialiserede strategier og træning. Berry Street Education Model er en forskningsbaseret model, der giver undervisere og skoler praktiske pædagogiske strategier til at engagere eleverne, som har vist sig særligt velegnet til unge med indlæringsvanskeligheder. Modellen har vist sig særligt velegnet til ressourcesvage og ikke-læringsparate elever.

Denne model er sammensat af evidensbaseret positive education (Positiv Ud&Dannelse), best practice fra trauma-bevidstgørelse og mental sundhed. Modellen støtter pædagogisk personale og ledelse i udviklingen af praksis og strategier, som forstærker den kognitive og adfærdsmæssige forandring. Denne forandring sikrer, at de unge er istand til at fastholde engagement i deres læring og relationer, som fører til klasseværelser, der er mere rolige og mere glade, som igen fører til forbedrede akademiske præstationer.

Over 27.000 undervisere i mere end 3.000 skoler har deltaget i Berry Street Education Model (BSEM). Forløbet er en engagerende og interaktiv oplevelse leveret af velkvalificerede facilitatorer.

Et forskningsprojekt ved University of Melbourne dokumenterede, at BSEM-strategierne og -praksis bidrager til mere end to års akademisk vækst på ét år (*Stokes, H., & Turnbull, M., 2016).

Den praksis, som Berry Street uddanner dig til, giver dig evner til at øge elevernes selvregulering, robusthed og akademiske præstationer og: 

 • Praktiske strategier til håndtering af omstændigheder, som er forstyrrende for individuel og hele klassens læring.
 • Pædagogiske strategier til at engagere og stille elever bedre i læringssituationer.
 • Videreudvikling af strategier, der forstærker den kognitive og adfærdsmæssige forandring, som kan blive anvendt i klasserumspraksis og lektioner.
 • Strategier til at øge undervisernes bevidsthed om selvpleje og mental sundhed.

Berry Street modellen er gavnlig for elever i alle aldre. I ovenstående forskningsprojekt sagde en 12-årig informant: "Jeg kan se, at det hjælper mange i min klasse. Jeg ser, at alle er mere rolige og fokuserer bedre."

En deltager på kurset i november udtalte: "Meget godt præsenteret. Jeg forstod effekten, som et trauma har på et barn, men det var godt at lære sortimentet af strategier, der kan iværksættes for at reducere betydningen af traumet og øge læringsudbyttet for eleverne."

Programmet er oprindeligt udviklet i Australien. De fem moduler svarer til de fem opvækst-ressourcer, som hver elev skal opbygge for at blive klar til læring. Forløbet fokuserer først og fremmest på at opbygge ressourcen til at engagere sig og siden at vise omsorg for deres villighed til at deltage i læringen:

 • Krop (Dag 1 - 12., 13. og 14. januar 2021); vi lærer eleven at selvregulere og opbygger en forståelse for reaktioner på stress og udviklingen af strategier for nedtrappe reaktionen og øge fokuset på læringen.
 • Relationer (Dag 2 - 11. februar 2021); udvikling af hands-on læring med strategier for relationel klasserumsledelse
 • Vedholdenhed/engagement (Dag 3 - 16., 17. og 18. marts 2021); udvikling af en kultur, der opmuntrer akademisk vedholdenhed ved at udvikle robusthed, emotionel intelligens og et growth mindset. Engagement-modulet indeholder motivation af eleverne med strategier, der øger deres villighed til at lære. 
 • Styrker (Dag 4 - 23., 24. og 25. marts 2021); udforskning af de værdier, der motiverer hver især, imens vi lærer, hvordan styrketilgangen kan opbygge elevernes selvbevidsthed, selvværd og give eleverne og underviserne et fælles kraftfuldt sprog for udvikling

På kort sigt er deltagerne istand til at realisere disse udfald for eleverne:

 • Forbedret akademisk vækst, social og emotionel trivsel
 • Forbedret evne til at fastholde relationer
 • Forbedret skoledeltagelse
 • Færre udadreagerende hændelser
 • Øge kollegaernes viden om og evne til at arbejde med det øvrige personale på skolen

På længere sigt er deltagerne i stand til at realisere disse udfald for eleverne:

 • Øget selvværd og evne til at opbygge sunde relationer med andre
 • Reducere asocial opførsel, som også er kilde til fremtidige succeser
 • Forbedret afgangseksamen, lyst til ungdomsuddannelse og øgede jobmuligheder

Pris: 2.650 DKK. Prisen er ekskl. moms.

Handelsbetingelser:

Bekræftelse på deltagelse og kvittering for betaling fremsendes ved registrering til den opgivne e-mail adresse.