Gå til varekurven

KL: Livtag med ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelse Small

Flere unge skal tage en erhvervsuddannelse. Skal vi lykkes med det mål, er der brug for, at vi grundlæggende ændrer på strukturerne i vores ungdomsuddannelsessystem, så det bliver de unge og samfundets behov, der bliver det styrende frem for markedskræfterne, lyder det fra KL i et nyt udspil.

Med 6 anbefalinger peger KL på, hvad man bør tage fat på, hvis man vil skabe et ungdomsuddannelsessystem, der i højere grad end i dag leder de unge i retningen af en erhvervsuddannelse:

  1. Der skal være én fælles indgang til ungdomsuddannelserne
  2. Der skal være lige adgang til uddannelse for alle unge i hele landet
  3. Taxametersystemet skal understøtte kvalitet og samarbejde til gavn for de unge
  4. Fleksible institutionstyper skal åbne flere døre for de unge
  5. Der skal skabes en stærk kommunal forankring med den unge i fokus
  6. Unge skal have bedre veje til velfærdsuddannelserne.

Læs mere hér ...