Gå til varekurven

Online kursusforløb med Berry Street Education Model

Berrystreetmodel

Berry Street School tilbyder dig online kompetenceudvikling i den berømte BSEM model. Forløbet vil være opdelt i tre moduler for at understøtte din læring og undgå Zoom-træthed. Berry Street School stræber efter de bedste pædagogiske principper og vil fastholde disse principper på dette kursus, bare online. Berry Street School har valgt en model for forløbet, som sikrer, at du stadig lærer de praktiske erfaringer, du kan bruge i dit klasseværelse, uanset om du er sammen med dine elever eller underviser virtuelt.

BSEM-forløbet vil blive afviklet på disse datoer:

Modul 1, Body afvikles 12.,13. og 14. januar kl. 7.00 (8.00 BST) i 90 minutters-sessioner hver dag

Modul 2, Relationship afvikles 9., 10. og 11. februar kl. 7.00 (8.00 BST) i 90 minutters-sessioner hver dag

Modul 3, & 4, Stamina and Engagement afvikles 16., 17. og 18. marts kl. 7.00 (8.00 BST) i 90 minutters-sessioner hver dag

Modul 5, Character afvikles 23., 24. og 25. marts kl. 7.00 (8.00 BST) i 90 minutters-sessioner hver dag

Om kort tid vil vi her på siden publicere information om indholdet, men kan oplyse, at pris for deltagelse er kr. 3.800 ekskl. moms.

Om Berry Street School

Berry Street School er placeret i Australien og er nok bedst kendt for deres program BSEM (Berry Street Education Model). Skolen arbejder med følelsesmæssigt skadede børn, som kommer fra hjem med f.eks. misbrug, alkohol- og stofmisbrug eller vanrøgt. Mange af deres elever er i pleje.

Lærere og pædagoger oplever dette på dagligt basis i deres læringsmiljø; unge, som oplever, at stress, følelsesmæssig forvirring som angst og depression, mangel på familiens opbakning eller en bestemt traumatisk begivenhed gør deres hverdag besværlig og nogle gange uoverkommelig.

Forståelsen af betydningen af traumet og den følelsesmæssige trivsel og behovene for helingen og den følelsesmæssige vækst til præstation kræver specialiserede strategier og træning. Berry Street Education Model er en forskningsbaseret model, der giver undervisere og skoler praktiske pædagogiske strategier til at engagere eleverne, som har vist sig særligt velegnet til unge med indlæringsvanskeligheder. Modellen har vist sig særligt velegnet til ressourcesvage og ikke-læringsparate elever.

Denne model er sammensat af evidensbaseret positive education (Positiv Ud&Dannelse), best practice fra trauma-bevidstgørelse og mental sundhed. Modellen støtter pædagogisk personale og ledelse i udviklingen af praksis og strategier, som forstærker den kognitive og adfærdsmæssige forandring. Denne forandring sikrer, at de unge er istand til at fastholde engagement i deres læring og relationer, som fører til klasseværelser, der er mere rolige og mere glade, som igen fører til forbedrede akademiske præstationer.

Over 27.000 undervisere i mere end 3.000 skoler har deltaget i Berry Street Education Model (BSEM). Forløbet er en engagerende og interaktiv oplevelse leveret af velkvalificerede facilitatorer.

Et forskningsprojekt ved University of Melbourne dokumenterede, at BSEM-strategierne og -praksis bidrager til mere end to års akademisk vækst på ét år (*Stokes, H., & Turnbull, M., 2016).

Den praksis, som Berry Street uddanner dig til, giver dig evner til at øge elevernes selvregulering, robusthed og akademiske præstationer og:

  • Praktiske strategier til håndtering af omstændigheder, som er forstyrrende for individuel og hele klassens læring.
  • Pædagogiske strategier til at engagere og stille elever bedre i læringssituationer.
  • Videreudvikling af strategier, der forstærker den kognitive og adfærdsmæssige forandring, som kan blive anvendt i klasserumspraksis og lektioner.
  • Strategier til at øge undervisernes bevidsthed om selvpleje og mental sundhed.

Berry Street modellen er gavnlig for elever i alle aldre. I ovenstående forskningsprojekt sagde en 12-årig informant: "Jeg kan se, at det hjælper mange i min klasse. Jeg ser, at alle er mere rolige og fokuserer bedre."

Tilmeld dig hér ...

Information ...

Introduktion til Berry Street Model webinaret  ...

Berry Street Education Model online ...