Gå til varekurven

Rockwool fonden: Sammenhæng mellem dårlig mental sundhed og lave karakterer i skolen

Studiet viser, at mellem 2,1 og 2,5 % af unge mænd med karakterer på 10 eller derover har brugt en mental sundhedsydelse. For unge kvinder med samme karakterer gælder det, at mellem 5,0 og 5,7 % har benyttet en mental sundhedsydelse det år, de fylder 20.

Blandt unge mænd med karakterer mellem 3 og 7 i dansk/matematik har 4,2-4,4 % brugt en mental sundhedsydelse som 20-årige, mens det gælder for 7,5-7,6 % af de unge kvinder med samme karakterniveau.

Blandt unge mænd, der har fået karakterer under 3 i dansk/matematik, har mellem 5,4 og 5,9 % brugt en mental sundhedsydelse som 20-årige. Tallet er endnu højere for unge kvinder med samme karakterniveau, idet der her er mellem 10,3 og 11,1 procent, der har benyttet en mental sundhedsydelse som 20-årige.

Rapporten stiller også skarpt på, at flere og flere mænd har dårligt mentalt helbred og dermed haler ind på kvinderne, som ellers har været mere fremtrædende i statistikkerne i perioden 2010 til 2017. Der har været en fordobling de seneste 10 år af unge mellem 16 og 24 år, som søger psykiatrisk behandling, men rapporten fremhæver, at det ikke nødvendigvis betyder, at flere oplever dårlig mental sundhed, men at der er bedre adgang til behandling takket være en ny sundhedslov i 2007, 2008 øges antallet af uddannelsesforløb for speciallæger med speciale i børne- og ungdomspsykiatri og udrednings- og behandlingsgaranti i 2014.

Men unge, der har søgt mental behandling, før de fylder 20 år, har 25 % større risiko for at være arbejdsløse på deres 21 års fødselsdag og har 15 % mindre sandsynlighed for at være i uddannelse, når de fylder 21 år.

Hent rapporten hér ...