Styrkesangen

20230328 090920

Idag har vi været på Sankt Annæ Gymnasium, hvor vi sammen med Christine Skou og 3.v har lavet den nye styrkesang, som skal supplere vores styrkematerialer.

VIA-styrkerne er en del af den positive psykologi og en kraftfuld måde at arbejde med trivsel og mental sundhed på alle trin i grundskolen eller med elever med særlige forudsætninger for læring.

Vi indspiller Styrkesangen primo juni, så den er tilgængelig for alle kunder til styrkematerialerne.

 

Køb styrkematerialerne hér ...