Gå til varekurven

Tre eksempler på kompetenceforløb med Styrkeakademiet

Kompetence Small

Styrkeakademiet har erfaring fra en lang række forskelligartede projekter, som du måske kan få inspiration af, så vi nævner i tilfældig rækkefølge tre forskellige kompetenceudviklingsforløb fra det seneste år:

Usserød Skole

Usserød Skole og Styrkeakademiet har sammen fået midler fra Hørsholms Sundhedspulje til at udvikle skolens indskoling. Usserød Skole laver i forvejen mange aktiviteter, der skal understøtte en god skolestart, men i samarbejde med Styrkeakademiet udviklede vi et kompetence- og materialeforløb, som kunne strukturere indsatsen yderligere.

En ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse stiller skarpt på forekomsten af mentale helbredsproblemer og psykiske sygdomme blandt 0.-9. årige og dokumenterer, at 16 % af 0-9-årige børn har betydelige mentale helbredsproblemer, og 8 % diagnosticeres med en psykisk sygdom (Vidensråd for Forebyggelse, 2021). I VIVE-rapporten ”Trivselsudfordringer ved skolestart” fra august 2019 blev det beskrevet, at trivselsudfordringer i skolestarten kan betyde, at de som unge voksne klarer sig dårligere i forhold til uddannelse og beskæftigelse end andre (VIVE, 2019) og samme måned udkom Egmonts rapport ”Når store bliver små”, der beskrev, at hver sjette barn i undersøgelsen havde to eller flere trivselsudfordringer i deres skolestart.

Disse statistikker understreger skolens prioritering, og vores fælles projekt løber af stablen i august 2022 med tre kompetenceudviklingsdage og en materialepakke. I Børnehaveklasse og 1. klasse arbejder eleverne med Zippys Venner, et socialt emotionelt læringsprogram, som dokumenteret letter overgangen fra dagtilbud til skole, og i 2., 3. og 4. klasse med Min Styrkebog, Styrkespillet og Styrkekasserne for at understøtte det ressourcebaserede perspektiv og udvikle tolerance blandt eleverne.