Gå til varekurven

UVM: Status på uddannelsesmålsætningen

Resultaterne på 95 %-målsætningen er nedslående; december 2017 udgav UVM status, der viste, at 16 % af de unge, der gik i 9. klasse i 2016 ikke forventes at opnå nogen ungdomsuddannelse inden deres fyldte 25. år.

Der er endvidere en slagside, idét at 82 % af drengene af dansk herkomst i ungdomsårgang 2016 forventes at få mindst én ungdomsuddannelse. For drengene af udenlandsk herkomst er det kun 70 %.

Så 16 % af vores unge har 8 år efter Folkeskolens afgangsprøve ingen uddannelse og 7 % af de unge i alderen 15-24 år er uden tilknytning til uddannelse eller arbejdsmarkedet.

Rapporten beskriver endvidere: "Gruppen af 15-24-årige uden tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er karakteriseret ved en høj andel, som ikke har mindst 2 i både dansk og matematik fra grundskolen, de er i højere grad børn af ufaglærte forældre, der er flere efterkommere/indvandrere, de har oftere gået i et specialtilbud i 9. klasse og der er en overvægt af drenge."

Så der er en social slagside og en negativ social arv, som slår hårdt igennem.

Læs hele rapporten hér ...