Vidensråd for Forebyggelse: Rapport om Mental Sundhed og Psykisk Sygdom hos 0-9 årige børn

Vidensraad Square

Alt for mange børn lider for længe og unødigt, fordi opsporing og forebyggelse af mentale helbredsproblemer er usystematisk og utilstrækkelig, konkluderer ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse. Der er behov for en national strategi for børns mentale helbred, konkluderer rapporten.

16 % af 0-9-årige børn har betydelige mentale helbredsproblemer, og 8 % diagnosticeres med en psykisk sygdom.

Rapporten afdækker også, at risiko for, at et barn diagnosticeres med en psykisk sygdom, er dobbelt så stor i familier med forældre, med kort uddannelse som i familier med forældre med lang videregående uddannelse.

Professor Emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed og formand for arbejdsgruppen bag den ny rapport, udtaler:

"Det er vigtigt at understrege, at der er behov for at løfte området over hele linjen, så vi sikrer, at rammerne for børn indrettes ud fra en prioritering af barnets sunde mentale udvikling i alle de sammenhænge, barnet vokser op. Den brede indsats, hvor børnefamiliers trivsel tilgodeses, og hvor dagtilbud og skoler har det som et specifikt fokus at stimulere alle børn og deres psykiske udvikling, skal gå hånd i hånd med dokumenteret effektive forebyggende indsatser i et sammenhængende system."

Læs mere i faktaarket, pressemeddelelsen eller rapporten på dette link ...

 

Er du interesseret i et forebyggende program for førskolebørn og elever i indskolingen, kan du læse mere om Zippys Venner hér ...