1599299240737

Hvordan kan vi styrke trivsel og læring hos elever i udsatte positioner?

I dette kompetenceforløb inddrages forskning indenfor den positive psykologi i relation til børn og unge med udfordringer som eksempelvis ADHD, ASF og generelle indlæringsvanskeligheder. Kurset sætter fokus på hvordan viden om og anvendelse af de 24 styrker, som vi alle besidder, kan bidrage til mere energi, glæde og engagement. Igennem styrkearbejdet får vi et nyt og fælles sprog, som kan bidrage til nye og positive fortællinger. Når vi lærer vores iboende og personlige styrker at kende, udforsker dem og sætter dem i spil, styrkes positive selvbilleder, selvværd og selvtillid.

På kurset præsenteres deltagerne for en differentieret styrkebaseret praksis med brug af positive emotioner, rubrics, og en legende tilgang til læring, som understøtter flere forskellige læringsstile. Teorierne fra den positive psykologi omsættes med konkrete eksempler og cases fra undervisningspraksis, og deltagerne inddrages i øvelser og dialog med mulighed for refleksion over egen praksis.

”Leg med styrkerne” er et kursus for lærere og pædagoger og andre, der arbejder med børn og unge i udsatte positioner indenfor almenområdet og i specialpædagogisk regi. Alle går fra kurset med viden, indsigt og refleksioner over egen praksis.

Workshop og formidling med kursusmapper, inkl. et sæt styrkekort:

 • Trivsel og læring hos elever i udsatte positioner
 • Hvad er styrkerne og de trivselsfremmende faktorer?
 • Styrkeinterviews
 • Styrkespotting
 • Find-forstå-forankre; lær at finde dine egne og elevernes styrker og forankre dem i din undervisning og i elevernes læring:
 • Differentieret styrkearbejde
 • Positive emotioner
 • Leg med styrkerne
 • Identitet og fortællinger med styrkerne
 • Samtaler om styrker vha. samtalemåtten
 • Styrkebaseret perspektiv på faglige og sociale elevplaner
 • Growth-mindset

Læs mere om instruktør Laila Lyse hér ...

6 timer kursus og workshop   kr. 15.000

4 timers kursus                      kr. 10.900

2 timers oplæg                       kr.  7.800