girl-2940655_1920.jpg

6 timer kursusdag for pædagogisk personale fra hele skolen. Dagen tagerudgangspunkt i SFI-notatets definition af begrebet LIVSDUELIGHED og kommer ind på følgende:

  • Hvad er Livsduelighed?
  • Hvordan kan vi arbejde konkret med udvikling af Livsduelighed i den pædagogiske praksis - i et ressourceperspektiv?
  • - Herunder de tre aspekter: Personlige egenskaber, Sociale kompetencer og Kognitive kompetencer.
  • - Herunder introduktion til og arbejdet med konkrete materialer og tilgange.

Dagen vil byde på oplæg fra Louise og en workshopdel, hvor den teoretiske viden omsættes til pædagogisk praksis. Alle kursister får en kursusmappe med materialer, der understøtter dagens indhold og giver inspiratione til det videre arbejde.

Agenda:

Kl. 9.00-12.00

Livsduelighed & Dannelse

Styrkeworkshop: FIND – FORSTÅ - FORANKRE

Styrkeworkshop - styrkespil

Kl. 12.00-15.00

Styrkerne som fælles referenceramme og i den pædagogiskepraksis

Lidt om hjernen – Growth mindset, Styrker og feed-back

Opsamling og Oplæg til det videre arbejde efter i dag

Varighed: 6 timer inkl. pause

Underviser: Louise Tidmand

Pris ved lukkede kurser: 25.000 ekskl. moms og transportomkostninger (Statens takster+udgifter til færge og bro) eller 7xFO-DBT

Pris pr. deltager ved åbne kurser: 1.790 ekskl. moms. Åbne kurser gennemføres ved minimum 10 deltagere.