relationskompetence.jpg

Dagen sætter fokus på relationskompetence og relationskompetente handlinger. Vi er alle relationskompetente i større eller mindre grad – især når vi møder de unge i vores arbejde. Men hvad er det helt konkret, der gør det? Og hvilke tilgange og parametre kan vi anvende og ”skrue på” og arbejde med i ønsket om at udvikle vores relationskompetence. Louise Tidmand er tidligere folkeskolelærer gennem 15 år og har arbejdet i både normalklasser, specialklasser og som to-sprogskoordinator. Siden har hun uddannet sig til Cand.pæd.psyk. og er i gang med en Ph.d. i Livsduelighed på Århus Universitet. Louise arbejder tæt sammen med Louise Klinge m.fl. og sammen har de udviklet en relationskompetence-vejleder-uddannelse.

Varighed: 6 timer inkl. pause.

Underviser: Louise Tidmand

Pris for lukkede kurser: 25.000 ekskl. moms og transportomkostninger (Statens takster+udgifter til færge og bro)

Kurset gennemføres ved 10 tilmeldte.

For lukkede kurser:

Kurset er normeret til 30 deltagere. Yderligere deltagere koster kr. 2.000/deltager.