workshop_3.png

Lær hvordan I kan bruge positiv psykologi i praksis i jeres klasse.

Hvorfor lærer glade børn bedst? Dette og meget andet giver dette kursus svaret på. Med udgangspunkt i forskningsresultaterne indenfor den positive psykologi stilles der skarpt på positive emotioners betydning for trivsel, læring, selvværd og selvtillid. Men vi ser også på, hvordan vi kan bruge de negative emotioner konstruktivt.

Kursusdeltagerne får indsigt i, hvad positiv psykologi er, og hvordan positiv psykologi kan knyttes direkte til læringsteori og ikke mindst, hvordan positiv psykologi kan gøre eleverne til ambassadører for den gode klassetrivsel. Gennem eksempler omsættes teori til praksis, og gennem enkle øvelser, får deltagerne mulighed for at reflektere over egen praksis.

"Sådan får I klassetrivslen tilbage" er et kursus for lærere og pædagoger og andre, der arbejder med børn. Alle går fra kurset med viden, indsigt og refleksioner over egen praksis.

Varighed: 6 timer inkl. pause.

Underviser: Louise Tidmand

Pris for lukkede kurser: 25.000 ekskl. moms og transportomkostninger (Statens takster+udgifter til færge og bro)

Kurset gennemføres ved 10 tilmeldte. Kurset er normeret til 30 deltagere. Yderligere deltagere koster kr. 2.000/deltager.