Om Styrkeakademiet

Styrkeakademiet tilbyder konkrete materialer og træning i brugen af metoder til såvel dit personlige arbejde med at bringe lykke og glæde i dit liv som til institutioner, der arbejder med unges trivsel.

I vores regi arbejder vi med forløb til:

  • Forebyggende arbejde i skole og ungdomsuddannelse
  • Misbrug (t.eks. rusmiddelbehandling, spiseforstyrrelser eller selvskade)
  • STU og projekter med at bringe diagnosticerede i arbejde 
  • Socialt forebyggende indsatser (f.eks. udsatte unge eller indsatser for at knække den sociale arv

Det kan være i skoleregi eller i projektregi som f.eks. NGO'er eller kommunale projekter.

Vi tror på tre ting i Styrkeakademiet:

Bæredygtighed; Vi tror på "train-the-trainer" og på, at opkvalificere de ressourcer, der er til rådighed og som har fagkendskab i forvejen

Forskningsbaserede løsninger; alle vores løsninger er forskningsbaserede og udviklet i Danmark til brug i den måde, vi arbejder med børn og unge i Danmark og den måde, vi driver skole på i Danmark.

Rød tråd; vi tror på systemiske løsninger, der inddrager alle ressourcer omkring den unge i arbejdet med trivsel og vi tror på, at fortløbende indsatser skal bygge ovenpå de metoder, den unge tidligere har stiftet bekendtskab med, så programmerne går hånd i hånd.