Hvem er vi?

Biografi:

I 2019 bestod Louise Tidmand sin Ph.D. "Livsduelighed på Skoleskemaet – Hvad, hvorfor og hvordan?" med Odense 10. klasse center og Ungdomscenter Vejle. Louise er fortsat tilknyttet Aarhus Universitet. Louises hovedvejleder var Frans Ørsted Andersen, Ph.D. og lektor ved Center for Grundskoleforskning, Århus Universitet, og bivejleder Hans Henrik Knoop, professor ved Aarhus Universitet.

Louise har studeret på University of Melbourne og fået et indgående indblik i positive education ifbm. sit Ph.D.-ophold i Australien i 2018.

Louise Tidmand afsluttede med følgeforskningsprojektet ”Positiv psykologi i børnehøjde – skab øget trivsel, selvværd, positivitet og optimal læring” sin Kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi med topkarakter fra Århus Universitet i december 2012. Louise har under udarbejdelsen af sit følgeforskningsprojekt haft forskningsstilknytning til Frans Ørsted Andersen.

I 2002 blev Louise uddannet folkeskolelærer efter i mange år at have været uddannet og arbejdet som erhvervssproglig korrespondent. Både som forælder såvel som i sit daglige arbejde som lærer har hun erfaret, hvordan et bevidst arbejde med glæde gør en stor forskel i forhold til børns selvværd, selvtillid, trivsel og motivation for at lære. Netop denne indsigt har givet hende inspiration til at udvikle sit koncept om Styrkeakademiet. Louise har mere end 15 års undervisningserfaring fra alle trin i Folkeskolen, uddannet til undervisning med specialbørn og DSA-klasser.

I januar 2012 udgav Louise bogen ”Min Glade Bog – 25 øvelser, der giver gladere børn og forældre” og i februar 2013 udgav hun undervisningsmaterialet ”Min Glade bog i Skolen – få glæden ind i klasseværelset på 25 dage”, i februar 2014 "Min Styrkebog - få styrkerne i spil i klasseværelset" og "Styrkespillet" sammen med Cand.Pæd.Ant. Ivan Jakobsen.

Louise er en erfaren foredragsholder om emnet positiv psykologi i børnehøjde, og hun laver også efteruddannelsesforløb for lærere og pædagoger.

Biografi:

Claus er ansvarlig for driften af Styrkeakademiet og har endvidere ansvar for grafisk opsætning af vores materialer.

Claus har næsten 20 års erfaring som marketingmand med både operationelt, taktisk og strategisk ansvar, men kan supplere den erfaring med en uddannelse som projektleder og HD(A). Førstnævnte er nyttigt, når vi skal koordinere lanceringen af vores udgivelser og større forskningsprojekter, som han har ansvaret for at planlægge.

Claus kan helt sikkert hjælpe dig både med et kursus og guide dig til en materialeløsning, der fungerer for din skole eller for dig som forælder og henover årene har han lyttet til så mange foredrag, at han kender det pædagogiske felt og krydsningen af positive psykologi med læring rigtig godt.

Claus er certificeret Lego© Serious Play© instruktør.

Biografi:

Jeg holder oplæg/foredrag, workshops og specielt tilrettelagt konsulentbesøg i daginstitutioner og skoler for at forebygge mobning samt fremme trivsel og inklusion.

Mit fokus er på hele gruppen samt på, at de voksne altid har ansvaret for at forhindre mobning. Mine foredrag er derfor primært til pædagoger, lærere og forældre.

Jeg holder også personaledage/møder skræddersyet lige til jer. Eks. på emner: det gode samarbejde, inklusion, fællesskaber, hjernepædagogik, osv.

Som noget nyt holder jeg også inspirationsdage for skoleelever med fælleskabet og mobbeforebyggelse i fokus.

Jeg er desuden ekstern underviser hos Mary Fonden og Red Barnet i deres Fri For Mobberi program. Ligeledes er jeg underviser hos Glæde & Børn i trivselsprogrammet "Zippys venner".

Med en baggrund inden for pædagogik, undervisning, projektplanlæggelse, filosofi, psykologi, sociologi og kultur har jeg stærke teoretiske såvel som praktiske kompetencer. Jeg er selvstændig, udadvendt og vant til at arbejde målrettet, projektorienteret og fokuseret.

Biografi:

Ivan Jakobsen blev uddannet til folkeskole-lærer i 2008 og Cand. pæd. i pædagogisk antropologi i 2012. Siden da har han beskæftiget sig med den positive psykologi og i særlig grad menneskets karakterstyrker.

Ivans mission er, at vi i vores pædagogiske praksis sætter mere fokus på det, der virker! Det betyder, at lærere og elever skal blive bevidste om deres styrker, dvs. det, der giver dem energi og styrker dem i deres dagligdag.

I samarbejde med virksomheden Gnist har Ivan udviklet undervisningsmaterialer til efterskoleverdenen og undervist elever, lærerstuderende, lærere, vejledere og skoleledere i styrke- og ressourceorienteret pædagogik. Han fortæller: “Det fantastiske ved denne undervisning er, at der altid skabes en rigtig god energi, når vi får kendskab til vores egne og kollegers styrker.  
Samtidig kan vi i fællesskab – og med få værktøjer – se klasseværelser for os, hvor lærerne kender elevernes styrker, og hvor eleverne kender deres egne og hinandens styrker. Her kan eleverne føle glæden ved at handle og lære ud fra det, der giver dem energi. Det kan skabe større trivsel og inklusion i klassen, samt øget selvværd og mere robusthed hos eleverne.“

Biografi:

Styrkeakademiet har etableret et samarbejde med pædagogisk konsulent, PD i pædagogisk psykologi og master i trivsels- og ressourcepsykologi, Laila Lyse. Vi er meget glade for dette samarbejde, der tilfører Styrkeakademiet en mangeårig solid erfaring og en hel række nye materialer på specialområdet. Claus Hermansen, leder af Styrkeakademiet udtaler:

"Laila er en stor kapacitet på brugen af styrker i arbejdet med elever med særlige forudsætninger for læring. Vi ser meget frem til at kunne bidrage med konkrete materialer til at facilitere styrkearbejdet endnu bedre for undervisere, der arbejder med denne gruppe elever og kunne bidrage til det gode arbejde, der finder sted på specialskoler i hele landet."

Laila skriver om sig selv:

Jeg har en lang og bred erfaring indenfor arbejdet med med børn og unge med særlige behov. Jeg arbejder med styrkebaserede forløb i specialregi, og vejleder og underviser fagprofessionelle i specialiserede tilbud internt og eksternt. Jeg elsker spændet mellem teori og praksis og brænder for at forbedre trivslen hos vores kommende generation – særligt de allermest udsatte. Jeg begejstres af formidling af teori i tæt samspil med praksis.

Jeg er en nærværende, dedikeret og autentisk formidler af mange pædagogiske/psykologiske temaer med overvejende udgangspunkt i udviklingspsykologi, neuroaffektiv psykologi, og nu trivsels- og ressourcepsykologi. Derudover er jeg dybt optaget af naturen som trivselsfremmende element og musikken som pædagogisk værktøj i læringskontekster”.

Du kan booke Laila allerede nu til din kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Laila tilbyder et styrkekursus, hvor du får indblik i en mere legende tilgang til styrkearbejdet, som er velegnet til elever med særlige forudsætninger eller indskolingselever.

Elever med særlige forudsætninger reagerer meget positivt på styrkearbejdet og det indbyggede ressourceperspektiv, som hjælper dem til bevidsthed om egne topstyrker og deres bidrag til fællesskabet. Med Lailas tilgang og materialer vil I få inspiration til en praksis, som ruster eleverne med værktøjer til trivsel, mental sundhed, motivation og bedre akademiske præstationer.

For indskolingselever ved vi, at mistrivsel i indskolingen følger dem - ikke bare i skolen, men i deres afgangseksamen, ungdomsuddannelse og karriere (VIVE, 2019 og Egmont, 2019). Styrkearbejdet bevidstgør eleverne om deres topstyrker som en metode til at motivere sig selv og udvikle vedholdenhed. Endvidere ved vi, at ikke bare er styrkearbejdet centralt for udvikling af 21st. Century Skills (Lavy, 2019), men det udvikler også elevernes handlingstillid (self-efficacy), som er nøglen til de akademiske præstationer. Med Lailas tilgang vil indskolingselever få endnu flere muligheder for at opdage styrkernes energi og særlige evne i læringssituationer.

Biografi:

Line er læreruddannet, kandidat i materiel didaktik, dukkemager og underviser i kreativitet på Københavns professionshøjskole. Line er desuden erfaren formidler og facilitator af workshops og pædagogiske dage for professionelle. Line har skrevet speciale om hukommelsesvenlig didaktik og er medforfatter til flere udgivelser og forskningsartikler. Herunder bla.a. bogen ”oplevelsesanalyse” fra 2021 af Søren Nagbøl og ”autonomi, kompetence og samhørighed”, af H.H Knoop, 2023)

Line er optaget af enkel, kreativ og konkret skabende didaktik, som kan fastholde børn og unges opmærksomhed og sætte gang i de unges skaberkraft og forbedringstrang. Med pap kan man komme dybt ind i forståelsen af kompleks matematik, skabe maskiner eller visualisere abstrakt viden. Man kan samtidig huske hvad man har lært.

Line Rønn Shakoor:
 • Skolelærer igennem 13 år. (7 år med projektbaseret læring - 6 år med traditionel undervisning - linjefag: praktisk,æstetiske fag samt dansk) lærer med allerstørste respekt for og forståelse for klasserumsudfordringer. 
 • Cand. pæd i didaktik og materialitet, d.v.s. efteruddannet i lærerfagets kerne: didaktik og undervisningslære
 • Underviser i kreativitet og didaktik på Københavns Professionshøjskole
 • Tidligere ekstern lektor på DPU, Det Pædagogiske Universitet indenfor materialitet, læring og almen didaktik
 • Tidligere praksiskonsulent i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, STUK
 • Formidler og kursusafvikler på forløb og pædagogiske dage med Louise Klinge
 • Forfatter og medforfatter til flere udgivelser og forskningsprojekter indenfor læring, senest SDT-bogen autonomi, kompetence og samhørighed på Akademisk forlag
Bonusinfo: 
Tidligere erhvervsuddannet som skrædder og har fortløbende arbejdet med kostumer, scenografier og dukker i pædagogiske sammenhænge. 
Line Rønn Shakoor har erfaring i formidling i:
 • Relationskompetence - herunder analyseredskaber, film og teamrefleksioner
 • Praksisfaglighed 
 • motivation og læringslyst herunder SDT
 • Skoleglæde/ fastholdelse/ trivsel/ børns relationer med hinanden
 • inklusion og didaktik - undervisningsdifferering
 • co-teaching
 • inkluderende læringsfællesskaber og stærke fællesskaber
 • konflikthåndtering 
 • PBL og andre didaktiske metoder eks - scenariedidaktik
 • spil og lege ind i undervisningen 
 • playfull learning 
 • kobling mellem teori og praksis ind i fagene