Hvem er vi?

Biografi:

I 2020 bestod Louise Tidmand sin Ph.D. "Livsduelighed på Skoleskemaet – Hvad, hvorfor og hvordan?" med Odense 10. klasse center og Ungdomscenter Vejle. Louise er fortsat tilknyttet Aarhus Universitet. Louises hovedvejleder var Frans Ørsted Andersen, Ph.D. og lektor ved Center for Grundskoleforskning, Århus Universitet, og bivejleder Hans Henrik Knoop, professor ved Aarhus Universitet.

Louise har studeret på University of Melbourne og fået et indgående indblik i positive education ifbm. sit Ph.D.-ophold i Australien i 2018.

Louise Tidmand afsluttede med følgeforskningsprojektet ”Positiv psykologi i børnehøjde – skab øget trivsel, selvværd, positivitet og optimal læring” sin Kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi med topkarakter fra Århus Universitet i december 2012. Louise har under udarbejdelsen af sit følgeforskningsprojekt haft forskningsstilknytning til Frans Ørsted Andersen.

I 2002 blev Louise uddannet folkeskolelærer efter i mange år at have været uddannet og arbejdet som erhvervssproglig korrespondent. Både som forælder såvel som i sit daglige arbejde som lærer har hun erfaret, hvordan et bevidst arbejde med glæde gør en stor forskel i forhold til børns selvværd, selvtillid, trivsel og motivation for at lære. Netop denne indsigt har givet hende inspiration til at udvikle sit koncept om Styrkeakademiet. Louise har mere end 15 års undervisningserfaring fra alle trin i Folkeskolen, uddannet til undervisning med specialbørn og DSA-klasser.

I januar 2012 udgav Louise bogen ”Min Glade Bog – 25 øvelser, der giver gladere børn og forældre” og i februar 2013 udgav hun undervisningsmaterialet ”Min Glade bog i Skolen – få glæden ind i klasseværelset på 25 dage”, i februar 2014 "Min Styrkebog - få styrkerne i spil i klasseværelset" og "Styrkespillet" sammen med Cand.Pæd.Ant. Ivan Jakobsen.

Louise er en erfaren foredragsholder om emnet positiv psykologi i børnehøjde, og hun laver også efteruddannelsesforløb for lærere og pædagoger.

Biografi:

Claus er ansvarlig for driften af Styrkeakademiet og har endvidere ansvar for grafisk opsætning af vores materialer.

Claus har næsten 20 års erfaring som marketingmand med både operationelt, taktisk og strategisk ansvar, men kan supplere den erfaring med en uddannelse som projektleder og HD(A). Førstnævnte er nyttigt, når vi skal koordinere lanceringen af vores udgivelser og større forskningsprojekter, som han har ansvaret for at planlægge.

Claus kan helt sikkert hjælpe dig både med et kursus og guide dig til en materialeløsning, der fungerer for din skole eller for dig som forælder og henover årene har han lyttet til så mange foredrag, at han kender det pædagogiske felt og krydsningen af positive psykologi med læring rigtig godt.

Claus er certificeret Lego© Serious Play© instruktør.

Biografi:

Jeg holder oplæg/foredrag, workshops og specielt tilrettelagt konsulentbesøg i daginstitutioner og skoler for at forebygge mobning samt fremme trivsel og inklusion.

Mit fokus er på hele gruppen samt på, at de voksne altid har ansvaret for at forhindre mobning. Mine foredrag er derfor primært til pædagoger, lærere og forældre.

Jeg holder også personaledage/møder skræddersyet lige til jer. Eks. på emner: det gode samarbejde, inklusion, fællesskaber, hjernepædagogik, osv.

Som noget nyt holder jeg også inspirationsdage for skoleelever med fælleskabet og mobbeforebyggelse i fokus.

Jeg er desuden ekstern underviser hos Mary Fonden og Red Barnet i deres Fri For Mobberi program. Ligeledes er jeg underviser hos Glæde & Børn i trivselsprogrammet "Zippys venner".

Med en baggrund inden for pædagogik, undervisning, projektplanlæggelse, filosofi, psykologi, sociologi og kultur har jeg stærke teoretiske såvel som praktiske kompetencer. Jeg er selvstændig, udadvendt og vant til at arbejde målrettet, projektorienteret og fokuseret.

Biografi:

Ivan Jakobsen blev uddannet til folkeskole-lærer i 2008 og Cand. pæd. i pædagogisk antropologi i 2012. Siden da har han beskæftiget sig med den positive psykologi og i særlig grad menneskets karakterstyrker.

Ivans mission er, at vi i vores pædagogiske praksis sætter mere fokus på det, der virker! Det betyder, at lærere og elever skal blive bevidste om deres styrker, dvs. det, der giver dem energi og styrker dem i deres dagligdag.

I samarbejde med virksomheden Gnist har Ivan udviklet undervisningsmaterialer til efterskoleverdenen og undervist elever, lærerstuderende, lærere, vejledere og skoleledere i styrke- og ressourceorienteret pædagogik. Han fortæller: “Det fantastiske ved denne undervisning er, at der altid skabes en rigtig god energi, når vi får kendskab til vores egne og kollegers styrker.  
Samtidig kan vi i fællesskab – og med få værktøjer – se klasseværelser for os, hvor lærerne kender elevernes styrker, og hvor eleverne kender deres egne og hinandens styrker. Her kan eleverne føle glæden ved at handle og lære ud fra det, der giver dem energi. Det kan skabe større trivsel og inklusion i klassen, samt øget selvværd og mere robusthed hos eleverne.“