Gå til varekurven

Kalender - Kompetenceforløb og efteruddannelse

Sundskole 2020

Sundskole 2020
DKK 0,00 DKK 0,00 ekskl. moms
Tilføjer til kurven

2 dages sammenhængende kursusforløb målrettet AKT-undervisere fra udskolingen, dansk og matematik tovholdere samt UU-vejledere. Kommunal indsats for ikke-uddannelsesparate unge.

De to dages kursus vil give kursisterne en grundig introduktion til den positive psykologi som teoretisk
ramme for en styrkebaseret tilgang til arbejdet med elevernes Livsduelighed, herunder Personlige
Egenskaber, Sociale Kompetencer og Kognitive Kompetencer. At arbejde med Livsduelighed hos unge
udskolingselever har fokus på at udvikle elevernes tro på sig selv og indsigt i, hvordan de kan sætte sig
realistiske og opnåelige mål for en fremtid, der involverer uddannelse og job – med udgangspunkt i elevens
egen profil-, med henblik på, at den unge vil være motiveret, trives og fastholdes i sit uddannelsesvalg.
Kursusdagene vil dække vidensområder som: Livsduelighed. Positiv psykologi, De 24 ViA styrker, Mindset, Handlingstillid (Self-efficacy), Feed-back, Neuropsykologi, Mestringsstrategier og Målsætninger. Kurset er
tilrettelagt, så det både giver kursisterne teori og konkrete værktøjer til deres pædagogiske praksis –
herunder de turbolæringsforløb, der gives som tilbud til udvalgte unge.