zippysvennerlogo.png

ZIPPYS VENNER er et socialt-emotionelt program, der har fokus på at lære børn fra 5-7 år mestringsstrategier. Udviklingen af programmet startede faktisk i Danmark for efterhånden mange år siden. Efterfølgende er programmet videreudviklet, afprøvet og evalueret i lande i hele verden. Og nu vender dette internationalt anerkendte program med rødder her i landet så tilbage til Danmark i en ny-redigeret version fulgt op af nye norske forskningsresultater for programmets positive effekt.

Undervisningsprogrammet har som målsætning at lære børn i alderen 5-7 år:

  • at identificere og snakke om følelser
  • at mestre udfordringer og problemer i daglidagen
  • at støtte andre, som har det svært

Moduler i Zippys Venner:

  • Modul 1: Følelser
  • Modul 2: Kommunikation
  • Modul 3: Venner og Fællesskaber
  • Modul 4: Konflikthåndtering
  • Modul 5: At tackle ændringer og tab
  • Modul 6: Vi mestrer det sammen

Ønsker du at komme på kursus og blive certificeret, så du kan tilbyde dine elever dette unikke 24 ugers program, tilbyder Styrkeakademiet certificeringskurser. Når vi uddanner og certificerer hele kommuner, så er det altid to dage, fordi vi skræddersyr det hver gang til en pædagogisk profil og lægger tid ind til refleksion over egen praksis, således at der kan etableres en fælles referenceramme for trivselsarbejdet. Der er lagt mere vægt på afsnit om Mobning og Tab & Forandringer på kurserne med kommuner.

På de åbne kurser uddanner vi lærere og pædagoger kun med udgangspunkt i materialet, hvorfor åbne kurser er 1-dagskurser. 

Certificeringskurset koster kr. 5.195 pr. deltager inklusiv en materialepakke (værdi: kr. 2.195). Kurset forudsætter, at du er uddannet lærer eller pædagog.

Åbne kurser forudsætter minimum 7 tilmeldinger.

kr. 5.195 inklusiv en materialepakke (værdi: kr. 2.195). Kurset gennemføres ved 7 tilmeldte.