Nyt samarbejde på specialområdet

1599299240737

Styrkeakademiet har etableret et samarbejde med pædagogisk konsulent, PD i pædagogisk psykologi og master i trivsels- og ressourcepsykologi, Laila Lyse. Vi er meget glade for dette samarbejde, der tilfører Styrkeakademiet en mangeårig solid erfaring og en hel række nye materialer på specialområdet. Claus Hermansen, leder af Styrkeakademiet udtaler:

"Laila er en stor kapacitet på brugen af styrker i arbejdet med elever med særlige forudsætninger for læring. Vi ser meget frem til at kunne bidrage med konkrete materialer til at facilitere styrkearbejdet endnu bedre for undervisere, der arbejder med denne gruppe elever og kunne bidrage til det gode arbejde, der finder sted på specialskoler i hele landet."

Laila skriver om sig selv:

Jeg har en lang og bred erfaring indenfor arbejdet med med børn og unge med særlige behov. Jeg arbejder med styrkebaserede forløb i specialregi, og vejleder og underviser fagprofessionelle i specialiserede tilbud internt og eksternt. Jeg elsker spændet mellem teori og praksis og brænder for at forbedre trivslen hos vores kommende generation – særligt de allermest udsatte. Jeg begejstres af formidling af teori i tæt samspil med praksis.

Jeg er en nærværende, dedikeret og autentisk formidler af mange pædagogiske/psykologiske temaer med overvejende udgangspunkt i udviklingspsykologi, neuroaffektiv psykologi, og nu trivsels- og ressourcepsykologi. Derudover er jeg dybt optaget af naturen som trivselsfremmende element og musikken som pædagogisk værktøj i læringskontekster”.

Du kan booke Laila allerede nu til din kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Laila tilbyder et styrkekursus, hvor du får indblik i en mere legende tilgang til styrkearbejdet, som er velegnet til elever med særlige forudsætninger eller indskolingselever.

Elever med særlige forudsætninger reagerer meget positivt på styrkearbejdet og det indbyggede ressourceperspektiv, som hjælper dem til bevidsthed om egne topstyrker og deres bidrag til fællesskabet. Med Lailas tilgang og materialer vil I få inspiration til en praksis, som ruster eleverne med værktøjer til trivsel, mental sundhed, motivation og bedre akademiske præstationer.

For indskolingselever ved vi, at mistrivsel i indskolingen følger dem - ikke bare i skolen, men i deres afgangseksamen, ungdomsuddannelse og karriere (VIVE, 2019 og Egmont, 2019). Styrkearbejdet bevidstgør eleverne om deres topstyrker som en metode til at motivere sig selv og udvikle vedholdenhed. Endvidere ved vi, at ikke bare er styrkearbejdet centralt for udvikling af 21st. Century Skills (Lavy, 2019), men det udvikler også elevernes handlingstillid (self-efficacy), som er nøglen til de akademiske præstationer. Med Lailas tilgang vil indskolingselever få endnu flere muligheder for at opdage styrkernes energi og særlige evne i læringssituationer.

Læs mere om Lailas kursus "Leg med styrkerne" hér ...